Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

UWAGA!

 

NOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ!

Ogłoszenia i informacje bieżące – przed wykładem od 15.15.

Biuro UTW – czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 13.00

Ważne dla słuchacza – opłata za I semestr - 35 zł płatna do 15.11. 2016r.

 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu